क्यासिनोले २५ लाख बैंक धरौटी राख्नुपर्ने !


नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य निकायहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र–२०७८ संशोधन गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६३ तथा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ३ बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त गरी विदेशी विनियमको कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने एवम् निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले विदेशी विनिमयहरू ऐन, २०१९ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विनियमावली संशोधन गरेको हो ।

संशोधित व्यवस्था बमोजिम क्यासिनोले २५ लाख रुपैयाँ बैंक धरौटी राख्नुपर्ने छ। इजाजतपत्र शुल्क र बैंक जमानत वा नगद धरौटी सम्बन्धी व्यवस्थाले विदेशि विनिमय कारोबार गर्ने अनुमति चाहने क्यासिनोले २५ लाख रुपैयाँ नगद बैंक जमानत (धरौटी) र १ लाख रुपैयाँ इजाजतपत्र शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट नियमानुसार अनुमति लिई नियमित नवीकरणमा रहेको क्यासिनोले विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न चाहे प्रति कारोबार स्थानको लागि २५ लाख रुपैयाँ बराबरको २४ महिना (२ वर्ष) अवधिको बैंक जमानत र इजाजतपत्र शुल्क बापत १ लाख राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने विनियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, आधुनिक मेशिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलको हकमा प्रति कारोबार स्थानको लागि १० लाख रुपैयाँ बराबरको २४ महिना अवधिको बैंक जमानत र इजाजतपत्र शुल्क बापत ५० हजार रुपैयाँ मात्र राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ ।

(२) उपविनियम (१) बमोजिमको बैंक जमानतको सट्टामा सोही रकम बराबरको नगद धरौटी समेत राष्ट्र बैंकमा राख्न सकिने विनियमावलीले व्यवस्था गरेको छ ।

२५ मंसिर २०८०